Mobilne proteze

Mobilne proteze su ortodontski aparati prilagođeni mlađim pacijentima koji su još u fazi razvoja. Ovi aparati se mogu izraditi za jednu ili obe vilice, a pacijenti ih sami stavljaju i vade iz usta, za razliku od fiksnih proteza.

Saradnja i motivacija

Ključan faktor za uspešnu terapiju je saradnja i motivacija dece za nošenje aparata.

Preporuke za nošenje

Preporučuje se da se aparat nosi najmanje 14 sati dnevno.

Prilagodljivost

Mobilne proteze mogu imati šrafove koji se prilagođavaju uz dogovor sa ortodontom.

Ograničenja

Međutim, kod zuba koji su veoma rotirani, naglašeno nagnuti, ili su izrasli na pogrešnom mestu, mobilna proteza neće potpuno korigovati situaciju. U takvim slučajevima, obično se preporučuje fiksna proteza.