Kombinovani radovi

Kombinovani radovi su efikasna metoda za nadoknadu izgubljenih bočnih zuba bez potrebe za ugradnjom implantata.

Elementi kombinovanog rada

Ovaj pristup uključuje dva elementa:

 

 

 

Most

Most koji na svojim krajevima ima kopče i koji se cementira na zube.

       Vironit (vizil) proteza

Vironit (vizil) proteza koja se kopča sa ovim mostom.

Idealni kandidati za kombinovano rešenje

Kombinovano rešenje je idealno za pacijente koji su izgubili bočne zube, a kod kojih nije moguće izraditi mostove, a žele ekonomičnije rešenje od ugradnje implantata.

Prednosti kombinovanog rada

Ova kombinacija pruža izuzetnu stabilnost u ustima pacijenta, omogućavajući siguran govor i žvakanje, bez rizika od ispadanja proteze.

Parcijalna skeletirana proteza – cena:
Cena parcijalne skeletirane proteze iznosi 41.000 RSD (okvirno 350 €).