Dečija stomatologija

Prvi susret sa stomatologom

Idealno vreme za prvu posetu stomatologu je dok su zubi deteta još uvek zdravi. Ovo omogućava detetu da stvori pozitivnu vezu sa stomatologom. Preporučljivo je da se deca upoznaju sa stomatološkom praksom već u ranom uzrastu, što olakšava proces adaptacije i stvara prijatan doživljaj posete stomatologu.

Održavanje oralne higijene kod dece

Održavanje oralne higijene je od ključnog značaja kod dece, čak i ako možda ne shvataju njenu važnost u najranijem uzrastu. Preporučuje se upotreba meke četkice za zube, sa fokusom na uklanjanje ostataka hrane i naslaga koje se zadržavaju uz desni, kao i u najdubljim delovima zuba, poput jama i fisura. Roditelji mogu koristiti igru i pesmice kako bi detetu približili koncept pranja zuba, čineći ovu rutinu zanimljivijom i lako razumljivom.

 Zalivanje fisura kod dece

Zalivanje fisura je jedan od najučinkovitijih načina zaštite od karijesa kod dece. Ovaj postupak uključuje nanošenje specijalnih materijala u dublje delove griznih površina zuba, čime se sprečava nakupljanje hrane i smanjuje rizik od karijesa na bočnim zubima. Ova metoda ne samo da pruža efikasnu zaštitu, već i priprema decu za buduće tretmane, budući da je bezbolna i minimalno invazivna. Dodatno, vrši se i preventivno uklanjanje mekih naslaga kako bi se očuvalo zdravlje dečjih zubića.