Apikotomija

Apikotomija (resekcija vrha korena) je hirurski zahvat koji se izvodi pod lokalnom anestezijom. Cilj ovog postupka je produžiti životni vek zuba i sprečiti njihov prerani gubitak.

Proces apikotomije

Tokom apikotomije, vrh korena zuba se odstranjuje, zajedno sa uklanjanjem patoloških procesa, kao što su periapikalni procesi ili ciste.

Kada se primenjuje apikotomija?

Apikotomija se primenjuje kada konzervativne metode lečenja, kao što je lečenje kanala korena, nisu efikasne ili ne daju željene rezultate.

Značaj apikotomije

Apikotomija je posebno korisna za očuvanje zuba u vilici kada drugi tretmani nisu dovoljni. Očuvanje zuba pomoću apikotomije igra ključnu ulogu u planiranju budućih protetskih radova.